Trygg: Konseptutvikling av et helhetlig univers

konseptutvikling

Konseptutvikling for Oris Dental

Omtrent én million nordmenn kvier seg for å gå til tannlegen, mens mellom 5-10% av den voksne befolkningen unngår tannlegen fullstendig. Årsakene er gjerne frykt, skam eller traumer. Tannlegekjeden Oris Dental ønsket å ta tak i statistikken både eksternt og internt gjennom et langsiktig, multifunksjonelt konsept som forlengelse av eksisterende merkevare. Narrativ fikk utfordringen og resultatet ble Trygg - en digital plattform og tjeneste, samt et fysisk konsept på klinikkene, et internprosjekt som skal styrke alle klinikkene, og en innholdsserie. 

Konseputvikling og prosess

I innledende fase samlet Narrativ og markedsavdelingen i Oris Dental inn innsikt fra pasienter i målgruppen og tannleger med spesial-kompetanse på Odontofobi, samt ressurser fra Norsk forening for odontofobi og TOO (tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte). 

Innsikten herfra ble tatt med i utviklingsfasen, der ulik funksjonalitet og illustrasjonsformater ble testet på fokusgruppen. Noe av det flere i målgruppen påpekte, var at de helst ikke ville bli møtt av for mye visuelt triggende materiale innledningsvis. Valget falt derfor på å illustrere så mye som mulig. Dette for å unngå at de som sliter mest skal komme inn på en side ment for å hjelpe, og bli møtt av triggende innhold, som tradisjonelle bilder fra klinikken, av tannlegen, redde mennesker, etc. Illustrasjonene bidrar til å avvæpne tematikken for målgruppen, ved å holde et kontinuerlig glimt i øyet. 

Leveranse

Trygg-universet er ikke bare en ny tjeneste Oris Dental tilbyr, men en bærebjelke i deres vei videre som merkevare. De har sett et samfunnsansvar de har, og tatt det, og gjennom denne storsatsningen som består av en nettside, en innholdsserie, tilbud på klinikk og en intern føring hva gjelder videreutvikling av klinikkene, styrkes Oris Dental som en moderne, omsorgsfull tannlegeaktør på markedet.

Oris Dental flosser
Ved å klikke på "Godkjenn" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringen vår.. Se Personvern for informasjon.