Hydro: Holdningskampanje

I 2023 inngikk vi et spennende samarbeid med Norsk Hydro for å skape kampanjen "Livskraftige lokalsamfunn". Målet var å vise frem industriens positive rolle i norske lokalsamfunn, med fokus på bærekraft, inkludering og innovasjon.

Etter en god respons både internt og eksternt på første produksjonspuls som ble lansert rett etter sommeren(sett inn lenke), ønsket Hydro å bygge videre på kampanjen med en ny produksjonspuls som tok for seg flere industrisamfunn. Vi la ut på en ny tur langs den vestnorske kysten for å produsere både film og foto til de nye casene.

Kampanjen ble produsert i en intens produksjonsperiode på seks dager, hvor teamet fra Narrativ reiste til Årdal, Husnes, og Suldal/Rødal. Disse stedene ble nøye valgt for å fange essensen av industriens rolle i distriktssamfunnene, samtidig som de dekket de bredere tematikkene kampanjen ville adressere.

Kampanjen består av flere filmer som tar for seg ulike aspekter ved Hydro sin virksomhet og industriens fremtid. En sentral del av kampanjen fokuserer på viktigheten av å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Optimal utnyttelse av eksisterende ressurser vil ikke bare forbedre produksjonseffektiviteten, men også bidra til en mer bærekraftig produksjon.

Kampanjen tar også for seg viktigheten av intern kompetanseheving. I en tid hvor teknologisk utvikling og innovasjon står sentralt, er det avgjørende for Hydro å fortsette å utvikle sine ansattes ferdigheter og kunnskap. Dette sikrer at selskapet ikke bare holder tritt med, men leder an i den industrielle utviklingen internasjonalt. I denne delen av kampanjen ønsket vi å kombinere fokuset på kompetanseheving med rollen kvinner i industrien spiller for Hydro som selskap. På Husnes møter vi tre unge kvinner som er noen av de Hydro har satset på internt.

Fra idé til distribusjon

Samarbeidet, fra tidlig konseptualisering i tett samarbeid med Hydros kommunikasjonsavdeling til den endelige produksjonsfasen, har vært effektivt, uformelt og preget av et stort kreativt spillerom. Den ferdige kampanjen, som har fått bred eksponering gjennom digitale flater, både organisk og betalt, samt gjennom tradisjonelle printannonser i lokale aviser, er et godt bevis på kraften som ligger i kreativ og strategisk kommunikasjon.

Oris Dental flosser
Ved å klikke på "Godkjenn" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringen vår.. Se Personvern for informasjon.